top of page

קיבלתם דוח ממצלמת מהירות?
אל תמהרו לשלם את הקנס

תשלום הקנס הוא למעשה הודאה בביצוע העבירה והרשעה,

לכן במקרה שיש לכם השגות בנוגע לדוח שקיבלתם,
השהו את התשלום עד שתחליטו כיצד לפעול

 

כבר בשנת 2012 החלה משטרת התנועה להציב מצלמות אכיפה אלקטרונית מבצעיות ברחבי הארץ. אלה מפוקחות על-ידי יחידה העונה לשם א-3 (אכיפה אלקטרונית אוטומטית). דוחות מהירות המופקים מהמצלמות הנייחות מגיעים לפיקוח הארצי באופן מיידי על-ידי רשת GSM (רשת תקשורת סלולרית), ועל כן הנהג מקבל את הדוח לביתו תוך ימים עד שבועות ספורים.

בנוסף, נקבע בחוק כי יש למסור את הדוח או את ההזמנה לדין על עבירת המצלמה בתוך 4 חודשים, שאם לא כן תחול התיישנות (למעט ברכב הרשום על שם חברה בו ישנה תקופה ארוכה יותר של התיישנות).

 

דוחות ועוד דוחות

עוד בנושא:

 

ר' (שם בדוי), נהג ממרכז הארץ, הבין על בשרו את הביטוי מתוך פרשת איוב "עוד זה מדבר וזה בא", כאשר קיבל הודעה על דבר דואר רשום. הוא ניגש לסניף הדואר וגילה לדאבונו כי קיבל דוח מצלמת מהירות מכביש 65 (ואדי-ערה). הסכום הנקוב לתשלום עמד על 750 שקל, ונוסף אליו חיוב ב-8 נקודות במרשם משרד הרישוי.

בעודו מנסה להבין מה הביאו לכביש 65 בשעה 21:00 לערך, נזכר ר' כי נסע מספר פעמים בשבוע לבת זוג מצפון הארץ אותה הכיר כחודשיים לפני כן. למחרת מצא בתיבת הדואר הודעה נוספת בדבר דואר רשום. משלקח אותה בסניף, ראה דוח נוסף מאותו הכביש בדיוק ומאותה המצלמה, אלא שהפעם, תאריך העבירה היה שונה ביומיים או שלושה.

אם לא די בכך, הרי שמאותו הרגע ולמשך 50 הימים הבאים חזרה על עצמה סיטואציה הזויה זו, במהלכה נשלח ר' הלוך וחזור לדואר, כאשר הוא צובר באמתחתו 11 דוחות מהירות!

מהר מאד הבין ר' כי מדובר בצרה צרורה והחליט לפנות לעורך דין המתמחה בתחום התעבורה, על-מנת שזה יעזור לו לצאת מן התסבוכת אליה נקלע, שכללה קנסות בסך כולל של 8,250 שקל ו-88 נקודות במשרד הרישוי, דבר שהיה מוביל לפסילת רישיון מינהלתית על-ידי משרד הרישוי למשך 9 חודשים. בנוסף, לאחר תקופת הפסילה היה מחוייב ר' במבחן עיוני (תיאוריה) ובמבחן מעשי (טסט), ולא זו בלבד - היו דורשים ממנו לבצע מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

במצב כמו זה שנקלע אליו ר' הצעתי היא לא לשלם את הדוח מיידית. דוח לעולם יהיה עם מועד לתשלום מאוחר, על-פי החוק 90 ימים ממועד ביצוע העבירה. אלא שכאן מדובר במשלוח בדואר ולא במסירה ידנית, כך שבפועל, לעיתים המועד לתשלום אחרון אף גבוה מ-90 ימים. לכן המתינו ואל תרוצו לשלם.

תשלום משמעו הודאה בביצוע עבירה, הרשעה וקבלת חיוב בנקודות. נהגים רבים אשר פנו לעזרה משפטית לאחר תשלום חלק מן הדוחות הבינו כי הם ניצבים בפני שוקת שבורה, הורשעו, ובאופן אוטומטי נזקפו נקודות לחובתם במרשם משרד הרישוי.

עצתי המעשית היא להמתין כמעט עד תום המועד האחרון לתשלום, לערוך בדק-בית וללמוד כמה דוחות, אם בכלל, צברתם - ואז לפעול. כמובן יש להיזהר שלא לאחר בתשלום, כיוון שאז גם תורשעו וגם תספגו תשלום כפל קנס.

באשר לר', הוא סיים בהרשעה של 8 דוחות (3 דוחות עורך הדין הצליח לבטל), הושת עליו עונש כולל של קנס בסך 3,000 שקל, ויותר מכך, הוא צבר לחובתו רק 8 נקודות במרשם של משרד הרישוי, ולכן ניצל מפסילה מינהלית בת 9 חודשים.

עו"ד דורון ויגלר עוסק בדיני תעבורה.

bottom of page