top of page

פסילת רישיון נהיגה

מי יכול לפסול את רישיון הנהיגה שלך?

ישנם שלושה גופים עיקריים שיש באפשרותם לפסול את רישיון הנהיגה: בית משפט, משרד הרישוי ומשטרת ישראל.

בית המשפט פוסל את רישיון הנהיגה במסגרת תיק המתנהל כנגד נהג עקב אישום בעבירת תנועה.
בית המשפט יכול לפסול את הנהג עוד בטרם הסתיים ההליך ופסילה זאת מכונה "פסילה עד תום ההליכים".
כמו כן, בית המשפט משית פסילה כחלק מגזר הדין בסוף ההליך המשפטי.

משרד הרישוי יכול לפסול נהג עקב אי כשירות לנהיגה הן מן הפן הפיסיולוגי והן מהפן הנפשי וזאת לאחר שנערכו לנהג בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
וכן יכול לפסול נהג לתקופה של 3 חודשים או 9 חודשים עקב צבירת נקודות.

גם קצין משטרה יכול לפסול רישיון נהיגה של נהג ואפילו לעשות זאת בשטח קרי הקצין נוטל את רישיונו של נהג שביצע עבירה חמורה
(ישנה רשימה של עבירות המקימות סמכות פסילה) וזאת לאחר שערך לנהג שימוע כמתחייב בחוק בו יכול הנהג לשכנע את קצין המשטרה כי אין סיכון בהמשך נהיגתו.
במקרה שהקצין החליט לפסול את רישיון הנהיגה בשטח הוא מצייד את הנהג בטופס המאשר לו לנהוג עד שעה מסוימת על מנת שיוכל לשוב לביתו.
פסילה זו מכונה פסילה מנהלית והקצין הפוסל מוגבל עפ"י החוק בהתאם לסוג העבירה לפסול עד 30, 60 או 90 ימים.

*פסילת רישיון הנהיגה חלה על כל סוגי הרישיונות שיש לנהג. עם זאת ישנה אפשרות בחוק לסווג את הפסילה (רק פסילה של בית משפט)
על מנת לאפשר לנהג שלא תפגע פרנסתו למשל נהג העובד כמלגזן יוכל עת סווגה פסילת רישיונו להמשיך לעבוד בתחום המפעל עם המלגזה.

>> נהיגה בזמן פסילה - עבירה חמורה ביותר (לחץ כאן)

>> מהי פסילה מנהלית? לחץ כאן להסבר


מהו המועד להתחלת הפסילה?

לכל אחת משלושת הפסילות יש הליך המתחיל את מניין ימי הפסילה.

בבית המשפט על הנהג להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט ולדאוג לקבל ביד טופס אישור הפקדה אשר מהווה אסמכתא לתחילת מניין ימי הפסילה.

בפסילה של משרד הרישוי יש להביא את רישיון הנהיגה באופן פיזי לפקידת הרישוי ואליו בפסילה מנהלית עפ"י רוב מרגע השימוע
ונטילת הרישיון ע"י הקצין מתחיל מניין ימי הפסילה.(נהג שלא הציג רישיון יידרש להגיע ליחידה בה נמצא הקצין ולהציג את הרישיון ורק מאותו מועד תחל הפסילה).

ניתן לומר שכחוט השני העובר בין שלושת סוגי הפסילות האקט של מסירה פיזית של רישיון הנהיגה נדרש על מנת שיחל מניין ימי הפסילה
(אגב, נהג שרישיונו אבד או פג תוקפו יפקיד תצהיר).


כיצד נהג מקבל את רישיון הנהיגה בתום הפסילה?

גם כאן ישנו הליך מוסדר כאשר בפסילת בית משפט ובפסילת משרד רישוי הגוף שמחזיר את רישיון הנהיגה הוא משרד הרישוי ואילו בפסילה מנהלית ע"י קצין משטרה,
המשטרה היא זו שמשיבה את הרישיון לנהג בין אם הנהג מגיע פיזית לתחנה בה נמצא רישיונו ובין אם מבקש כי ישלחו לו את הרישיון בדואר רשום.


דגש חשוב!

בכל אחד מן המקרים בהם נפסלת או אתה עתיד להיפסל זכור כי ניתן לשנות את רוע הגזירה וגם אם אתה כרגע פסול ישנו הליך של ערעור.

לקבלת הצעת מחיר הוגנת ואטרקטיבית פנה אלי עוד היום!

לחץ כאן ליצירת קשר*האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין תעבורה.
על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

bottom of page