top of page

נהיגה במהירות מופרזת

אחת עבירות תנועה הנפוצות היא עבירת מהירות - נהיגה במהירות מופרזת. חל איסור על נהגים לנהוג במהירות העולה על הקבוע בחוק. לשם כך נקבעה חלוקה ע"פי סוגי כלי הרכב,הדרך בה נעים כלי הרכב , כך שלכל אחת מהן נקבעה מהירות מותרות שונה.

תקנות התעבורה מתייחסות ל "מהירות מרבית מותרת" - המופיעה בטבלה שבתקנה 54. השנייה, מתייחסת ל"מהירות סבירה" והשלישית ל"מקומות מחויבי האטה" -בהם הנסיעה תהיה תוך התחשבות בתנאי הדרך ובמצב התנועה, כל זאת כקבוע בתקנות 51 ו-52 לת"ת.

ההגדרה הרביעית מתייחסת לנהיגה ב"רחוב משולב" או ב"אזור מיתון תנועה", בו חל איסור לנהוג במהירות העולה על 30 קמ"ש.יוצא אפוא כי עבירת מהירות הינה כאשר מהירות הנסיעה גבוהה מהמהירות המרבית המותרת ו/או גבוהה מהמהירות אותה מתיר תמרור המוצב בדרך ו/או נהיגה במהירות שאינה מתאימה לתנאי הדרך ומצב התנועה.
 

נתפסת נוהג במהירות מופרזת - מה עושים? צפה עכשיו בסרטון קצר (04:26):

טבלת מהירות מרבית מותרת

טבלת מהירות מרבית מותרת

נהיגה במהירות מופרזת - אמצעי אכיפה אלקטרוניים

 

עבירת מהירות מופרזת הינה מהנפוצות מבין עבירות תנועה, לכן היא זוכה לאכיפה מוגברת על ידי משטרת ישראל. הרשעה בעבירה זו מתבססת על אמצעים טכנולוגיים שבשימוש המשטרה. הנהגים נתקלים בבעיה כאשר הם נתפסים בביצוע של עבירת מהירות המושתת על מכשיר אכיפה אלקטרוני, כאשר עפ"י רוב הנהג מעומת עם צג מחשב המצביע על מהירות מסוימת.

 

האמצעים המקובלים בשימושה של המשטרה לתפיסת נהגים במהירות מופרזת:

 

ממל"ז (LTI-20-20) - הינו אקדח לייזר ידני קטן המשגר פולסי קרן לייזר אינפרא-אדום אל עבר כלי הרכב שמהירותו נמדדת. קרן הלייזר מוחזרת אל מקלט הנמצא בתוך המכשיר, וזה מתרגם את הנתונים למהירות בה נוסע כלי הרכב ומאתר עבירת מהירות מופרזת של הנהג. מד הלייזר מוחזק ידנית על ידי השוטר ובאכיפת כלי רכב ממרחק מסוים יש חובה להציבו על חצובה. מד הלייזר משמש באכיפת עבירת הנהיגה מעל המהירות המותרת בדרכים עירוניות ובין עירוניות. המכשיר אינו מצלם את הרכב שעבר את העבירה, כך שהשוטר נדרש לעצור את הנהג בסמוך למקום ביצוע העבירה. למד לייזר יש טווח סטייה של חמישה קמ"ש, לכן יש להפחית סטייה זו מהמהירות שבצג המכשיר. מכיוון שמכשיר זה אינו מצויד במצלמה, אין ביטחון בזהות כלי הרכב. מלבד חסרון זה, בדיון בבית המשפט על התביעה להוכיח שהמכשיר פעל בצורה תקינה, הופעל על ידי מפעיל מיומן בצורה נכונה, ממרחק נכון ובתנאי שטח מתאימים. דו"ח המבוסס על מד לייזר ניתן לביטול.

 

מצלמה (F6-מולטנובה) - מכשירי הממא"ל הינם מכשירים מבוססי עקרון אפקט "דופלר", המכשיר נמצא בתוך רכב משטרתי או על גבי עמוד המוצב בצד הכביש, ובאמצעות מצלמה מצלמים כלי רכב הנוסעים במהירות מופרזת. כמו כן, בשנים האחרונות הציבה המשטרה מדי מהירות אלקטרוניים מסוג ממא"ל (מולטנובה FA6) לצידי כבישים מרכזיים על גבי עמודים קבועים, המצלמים את העבריינים 24 שעות ביממה. הצילום מתבצע על גבי סרט צילום רגיל (35 מ"מ), וכל סרט מאפשר לצלם בין 300 ל-400 תמונות. התמונה המופקת מעידה על מהירות נסיעתו של הרכב, מספר הרישוי ומקום הימצאו בעת הצילום. נכון לכתיבת מאמר זה אין בידי משטרת ישראל מסמך המוכיח כי המצלמות עוברות כיול תקופתי (חצי שנתי/שנתי), ואף ישנו פס"ד מביהמ"ש המחוזי שהינו פס"ד מנחה וחלוט שקובע כי המכשיר לא אמין ללא כיול, לכן דו"ח המבוסס על צילום ניתן לביטול.

 

מצלמה (GS11- גאטסומטר) - כיום פרושות כשישים מצלמות אלקטרוניות שמיוצרות בהולנד (צבען כתום בולט). יתרונן של המצלמות האלקטרוניות לעומת המולטנובה (F-6) הוא שאין צורך בטכנאי שיגיע למצלמה ולאחר מכן יפתח את סרט (פילם) המצלמה, אלא קיים ממשק שליטה של המצלמות מבוסס מערכת Web הפונה לכתובות IP של כל מצלמה ומצלמה. מצלמות ה-11GS אוספות כל הנתונים בזמן אמת. למצלמה יש בנק זיכרון המספיק לכ 5,000 תמונות ברזולוציה של 12 מגה פיקסל. התמונות שמצולמות מקוטלגות לפי תאריך, מספר הרישוי של כלי הרכב ומהירותו. כאמור התמונות נשלחות בזמן אמת למוקד התפעול הארצי דרך רשת סלולארית. משם, התמונות מועברות למערכת המחשב המשטרתית תוך מספר שעות קטן. היכולת העקרונית היא לשלוח את הדו"ח למבצע עבירת מהירות בתוך שלושה ימים. אבל גם אם משלוח הדו"ח מתעכב כמה ימים, הוא עדיין מהיר באופן משמעותי מהשיטה הידנית. המצלמות מותקנות על גבי עמודים בגובה ארבעה מטר בתוך גופים חסיני ירי וחסיני אש. בתוך כל מארז מצלמה מוצב מנגנון כיבוי אש, ומחוצה לו מותקנות מצלמות וידאו במעגל סגור שתתעדנה כל ניסיון של פגיעה במצלמה. איך מופעלת המצלמה? ההפעלה תתבסס על שני פסי דריכה אלקטרומגנטיים המוטמעים בתוך הכביש במרחק של מטר אחד מהשני בכל נתיב (עד 4 נתיבי אכיפה). מדידת מהירות כלי הרכב נעשית עפ"י ההשראה שיוצר כלי הרכב על פני הלולאות. המערכת יודעת לחשב את המהירות של כלי הרכב שעבר מעליהן [ מהירות = דרך/זמן ].

 

דבורה (מכמונת BEE III- IL) - משמש לאכיפת עבירת מהירות תוך כדי תנועה של הניידת בה מותקן מד המהירות. המכשיר מודד את המהירות באמצעות אפקט "דופלר", והנהג העבריין נעצר בסמוך למקום ביצוע העבירה. מכמונת זו נוחה וקלה להפעלה על ידי השוטר, אשר יכול לקלוט את מהירות הנסיעה של הנהג גם במצב נייח וגם בעת נסיעה בניידת ואף במצב בו הוא נוסע אל מול כלי הרכב הנאכף. גם מכשיר אכיפה זה כמו שאר מכשירי האכיפה האלקטרוניים, ניתנים ל"תקיפה" בבית המשפט ע"י עורך דין מיומן. נקודות החולשה של מכשיר הדבורה הן: תנאי סביבה- אשר עלולים להשפיע על המדידה בעיקר על התאימות האלקטרו-מגנטית (E.M.C) כגון קווי מתח חשמל, מסילת רכבת וכיוצ"ב. חולשה נוספת היא תפעול לקוי, במכשיר ישנם כמה וכמה פונקציות שעל מפעיל המכשיר להגדירן בהתאם למקום אכיפת עבירת מהירות(עיר/בינעירוני), שעת האכיפה, כיוון האכיפה ביחס לרכב הנאכף וכיוצ"ב. כמובן, שישנן עוד נקודות תורפה כגון הימצאות כלי רכב אחרים ברדיוס של חמישים מטרים ועוד.

 

לעניין הענישה וההרתעה, יצוין כי, בנוסף לעונשים שפורטו בטבלת המהירויות, ישנה דרך הרתעתית בה רשאי קצין לשלול את רישיון הנהיגה של נהג בו במקום למשך 30 יום. הדבר יקרה, כאשר הנהג נתפס תו"כ נהיגה במהירות מופרזת ברף הגבוה בו הוא יוזמן לבית המשפט לתעבורה וכל זאת עוד בטרם הנהג נשפט. יש לציין כי אם במשך השנתיים האחרונות כבר עבר הנהג עבירת נהיגה מהירות מופרזת ברף הגבוה (בו הוא הוזמן לבית המשפט לתעבורה והורשע) וכעת עבר את אותה עבירת מהירות ברף הגבוה והוזמן בשנית לבית המשפט לתעבורה, בית המשפט לתעבורה יפסול את רישיונו למינימום של 2 חודשים בנוסף לכל עונש אחר.

 

בכל מקרה, ישנן התפתחויות רבות בנושא האכיפה האלקטרונית של עבירת המהירות, לפיכך, מומלץ להיוועץ במומחה לדיני תעבורה - עורך דין דיני תעבורה , עבירות תנועה ולא לרוץ לשלם את הקנס= (הודיה בעבירה) או להודות מיד במשפט! עצר אותך שוטר - תתקשר!!

קנסות ועונשים

קנסות ועונשים

>> יש לך שאלה נוספת בנושא נהיגה במהירות מופרזת? צור קשר עכשיו

*האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד!

bottom of page