top of page

דוחות חניה

דוחות חניה

 
איך מבטלים את הדו"ח שקיבלתם היום על שמשת הרכב או בתיבת הדואר

העיריות מרוויחות הרבה כסף מדוחות החנייה שלכם. עיריית תל אביב גרפה בשנה האחרונה 115 מיליון שקלים מהדו"חות. בעיריית ירושלים גבו כמעט 28 מיליון שקלים ועיריית חיפה העשירה את הקופה של ב-9.5 מיליון שקלים. נכנסתם לסטטיסטיקה? רגע לפני שאתם רצים לשלם את הדו"ח שימו לב - בעזרת כמה כללים פשוטים ולגמרי חוקיים, אפשר לבטל אותו לגמרי. לכן, אל תתעצלו וקראו היטב את הדו"ח. כל סתירה בין הפרטים שמצוינים בדו"ח לבין מה שקרה בשטח, כמו כתובת לא נכונה, פירוט לא מדויק של העבירה, או כיתוב על תמרור שיכול להיות נתון לפרשנות, יכולה להוות עילה לביטול הדוח.

מאמר זה מבוסס על ניסיון, ידע והכרות עם החוקים והתקנות הנוגעים בעבירות הקשורות לחנייה. ישנן כמה סיבות עיקריות לביטול דו"ח חנייה. ישנה משמעות וחשיבות לסיווג העילה לביטול הודעת תשלום קנס (להלן:"דו"ח חנייה"), הן מבחינת ההנחיות שניתנו לשיקול דעת התובעים והן מבחינת אפשרויות הביטול שעומדות בפניכם (ביטול דו"ח החנייה כולו או ביטול תוספת הפיגורים בלבד). חשוב להדגיש, כי כל ההנחיות נכונות לדו"חות חנייה שניתנו על ידי פקחים של הרשויות המקומיות ולא על ידי המשטרה, במידה וקיבלת דו"ח חנייה מהמשטרה אנו מזמינים אותך לפנות לייעוץ אצל עורכי דין דיני תעבורה.

טענה ראשונה וחזקה אותה עלייך לבדוק בתחילה היא טענת ההתיישנות, במידה וחלפה שנה מהמועד המצוין בדו"ח החנייה, הרי שדרך ההגנה תהיה לפי טענת ההתיישנות. טענה נוספת לביטול דו"ח חנייה היא מטעמים טכניים - התובע רשאי לבטל דו"ח חנייה אם מצא, לאחר שנבדקה טענתכם, כי התקיים מהמקרים כדלהלן:

א. ההודעה תבוטל במקרה והודעת תשלום הקנס (דו"ח החנייה) לא נשלחה בדואר רשום, או לא הומצאה בדרך חוקית אחרת, או שאין בידי הרשות אסמכתא למשלוח בדואר רשום. במקרה כגון דא, במידה ולא יבוטל הדו"ח, תקבלו לידיכם הודעת תשלום חדשה בכפוף לתקופות ההתיישנות בעבירה, בציון סכום הקנס המקורי, כך שעדיין תאלצו לשלם את סכום הקנס.

ב. על הרשות קמה החובה להציג אסמכתא על משלוח הודעת תשלום הקנס בדואר רשום, במידה ותצליחו להוכיח כי לא קיבלתם את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בכם, למשל, שירות מילואים או שהות בחו"ל ולא בגלל, שסירבתם לקבל את הדואר הרשום מבית הדואר הרי שהדו"ח יבוטל. גם במקרה זה תקבלו הודעת תשלום קנס חדשה בציון הקנס המקורי.

ג. הודעת תשלום הקנס הומצאה כתוצאה בטעות במחשב, למשל משלוח של הודעה שבוטלה או שולמה, כמובן שבמקרה כזה עליכם להוכיח כי הדו"ח בוטל או שולם (לכן אנו ממליצים לשמור למשך שנים רבות את כל הקבלות על תשלום דו"חות או קבצי דו"חות). במקרה זה לא תצטרכו לשלם שוב והדו"ח יבוטל.

ד.  הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) נמסרה למי שנפטר בינתיים.

עוד טענה לביטול דו"ח חנייה היא הסיבה שלא נעברה עבירה, או שהעבירה נעברה בידי אחר (ואז נבקש להסב את הדו"ח) תובע רשאי לבטל לחלוטין את הדו"ח מן הטעמים שלהלן:

א. נפלה טעות עובדתית ברישום הדו"ח, עליכם לבדוק בקפידה את כל הפרטים בדו"ח (מספרו הרשום של כלי הרכב, הדגם, הצבע, פרטים מדויקים של מקום האירוע, מהות העבירה כפי שמופיעה בדו"ח, תאריך, שעה), שימו לב שרק טעות מהותית תגרום לעירייה להטלת ספק האם אכן רכבכם ביצע את העבירה תוביל לביטולו של הדו"ח (בכל מקרה, אל תשכחו שכיום עפ"י רוב הדו"חות מצולמים ולכן כשמוצגת ראיה כזו התובע תמיד יוכל לטעון לטעות סופר בכתיבת הדו"ח ע"י הפקח).

ב. נפלה טעות ביסודות העבירה, כלומר, בכלל לא נעשתה עבירה, בדקו האם מותר לכם לחנות בשעות הללו, האם קיים תמרור האוסר חנייה והאם הוא לא מוסתר, האם צריך בכלל תו חניה במקום זה, האם פרקתם סחורה במקום מותר וקיבלתם דו"ח, האם הצמדתם כרטיס חנייה/כרטיס אלקטרוני גם אם פג תוקפו. שימו לב, כי במרבית המקרים תצטרכו להוכיח את טענותיכם כך שדאגו לצלם ולשמור כל מסמך המוכיח זאת, לרשום את שמות העדים שיוכלו בבוא היום לבוא ולהעיד ואף לתעד זאת בכתב.

ג. בעבירות הקשורות לכלי רכב ישנה חזקה, שלפיה מי שרשום כבעל הרכב אחראי לביצוע העבירה - "חזקת הבעלות", אלא אם תוכיחו מי נהג ברכב, או שהייתה לו את החזקה ברכב או שהרכב נלקח מכם ללא ידיעתכם והסכמתכם או כי הרכב נמכר או נגנב. שימו לב, כי עליכם להוכיח כל טענה מסוג זה במסמכים מאמתים (לדוגמא: זיכרון דברים למכירת רכב או אישור משטרה בדבר גניבת הרכב, תצהיר מאת מי שהשליטה ברכב הייתה שלו בזמן הרלוונטי לביצוע העבירה). במידה והדו"ח יבוטל ותצליחו להוכיח מי נהג או החזיק ברכב, תומצא הודעת תשלום קנס חדשה, בציון הסכום המקורי בכפוף להתיישנות.

כמו כן, יכולה להיטען טענה של חוסר עניין לציבור בהמשך ההליכים - תובע רשאי לבטל דו"ח אם נוכח שהתקיים אחד מאלה :

א. הודעת תשלום הקנס ניתנה לנכה והוא עומד בקריטריונים שנקבעו בחוק חניה לנכים התשמ"ד - 1994.

ב. הרכב חנה שלא כדין בשל תקלה ברכב, עליכם להמציא אישור על כך מהמוסך, גורר וכו'. שימו לב, כי הרכב היה אמור להיות מפונה מהמקום תוך זמן סביר ונהגתם על פי התקנות הקובעות את הכללים להעמדת רכב (למשל, משולש אזהרה).

ג. הדו"ח ניתן לכם כאשר הסעתם חולה קשה אשר אינו נייד למתקן רפואי או ממנו, והחניה שלא כדין הייתה מיועדת לאפשר לאותו חולה גישה נוחה למתקן או לרכב. עליכם להמציא אישור מהמוסד הרפואי.

ד. עוד אופציה הינו מצב בו הינכם מועסקים ע"י גוף הנותן שירותים חיוניים כגון: בזק, חברת חשמל, תברואה וכו'. במהלך עבודתכם נאלצתם לחנות שלא כדין. על מנת להוכיח זאת, יהיה עליכם לפנות למנהל שלכם ולבקש אישור על כך.

ה. במידה והדו"ח ניתן משיקולים פסולים, או שניתנו כמה דוחות בשל אותה עבירה בסמיכות זמנים, כגון שעה, במקרה כזה יישאר בתוקף רק דו"ח אחד. (שימו לב שאם עוברת יממה זו עבירה חדשה).

ו.  בכל מקרה אם היו לך בזמן הרלוונטי לדו"ח נסיבות אישיות קשות ביותר.
 

ביטול או הפחתה של תוספת הפיגורים

 

לתובע יש סמכות לבטל או להפחית את תוספת הפיגורים, על קנס שלא שולם על פי הקבוע בסעיף 229 (ו) בחוק סדר הדין הפלילי. עילות הביטול כאמור נקבעו בחוק וכן נקבע כי עליכם לתמוך את בקשתכם בתצהיר המאמת את העובדות המפורטות וכן עליכם לצרף את כל המסמכים התומכים בבקשה. נדגיש, כי הבקשה צריכה להיות מוגשת מיד לאחר שהוסרה המניעה לשלם, למשל חזרתם מאשפוז ממושך בביה"ח, מחופשה בחו"ל או משירות מילואים. העילות לביטול תוספת הפיגור או חלקה הן

 

א. נבצר מכם לשלם את הדו"ח במועד בשל סיבה שאינה תלויה בכם: אשפוז ממושך בביה"ח, שהייה בחו"ל, שירות מילואים וכד'. התובע יבטל את התוספת אם אכן ישתכנע כי זו הסיבה שמנעה מכם לשלם את הדו"ח במועד. יוער, כי ישנה הנחיה ברורה לתובעים כי אם ניתנה לכם התראה זמן סביר בטרם יציאתכם לחו"ל ובחרתם להתעלם מההודעות וההתראות לא יבטל התובע את תוספת הפיגורים.


ב. הסיבה לאי תשלום הדו"ח הינה שהדו"ח לא נתקבל בתיבת הדואר/סניף הדואר שלכם. יתכנו מקרים שבהם קרתה תקלה ברשויות המדינה, כגון הודעה על שינוי כתובת שנשלחה בדואר רשום, לא נקלטה.


בכל החוקים, התקנות וההנחיות עליכם לפנות ל"תובע" אשר מונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, לפי המען הרשום בדו"ח. בפועל, עליכם להפנות את הבקשות לסמכות שרשומה בהודעה שנשלחה אליכם.


לסיום אציין, שאין אנו מעודדים חניה לא חוקית, מי שטעה צריך לשלם. העצות שניתנו אינן מהוות ייעוץ משפטי, אלא מידע כללי בנוגע לאפשרויות שעומדות בפניכם בצורה חוקית, לבטל את דו"ח החניה ו/או לפחות להקטין את תוספת הפיגור. כל אחד אשר יפעל על פי עצות אלו עושה זאת על אחריותו האישית. בכל מקרה, אנו ממליצים להתייעץ עם עורך-דין מנוסה לפני כל פנייה לרשויות.

בקשה לביטול דוחות חנייה והגשת בקשות להישפט


בקשה לביטול דוח חנייה יש להגיש בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הדוח על שמשת הרכב או תוך 30 יום מקבלתו בדואר רשום. בפנייה יש לציין פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, ת.ז., כתובת, צילום הדו"ח ואסמכתאות לתמיכה בבקשה, ככל שיש).
בקשה להישפט יש להגיש תוך 90 יום ממועד קבלת הדו"ח על שמשת הרכב, או 90 יום ממועד קבלת הדו"ח בדואר רשום.


התעלמות מדו"ח החנייה


לכאורה קיימת גם אפשרות זו בה אינכם נדרשים לנקוט באף פעולה (למעט השלכת הדו"ח לפח) וזו דרך האופיינית לחלק ניכר מן הישראלים. בהתאם לחוק, הודעה לתשלום הקנס המקורי תישלח לביתכם בכתובת הרשומה במשרד הרישוי, בדואר רשום בתוך שנה מיום ביצוע העבירה. חשוב לציין, כי תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד - 1974קובעת, כי די במשלוח ההודעות בדואר רשום כדי שתיחשב למסירה כדין, גם בלא חתימת הנמען על אישורי המסירה, כך שלמרות שאתם התעלמתם מההודעות לגבי דבר דואר רשום שמחכה לכם בסניף הדואר ו/או שלא הסכמתם לקבל את דבר הדואר מהדוור, בעיני החוק חזקה שהמכתבים הגיעו לידיכם, וכך יהיה עליכם להוכיח כי לא קיבלתם את ההודעות מסיבות שאינן תלויות בכם.פעילות אכיפה לגביית חובות חנייה

דוחות אשר סכומי הקנס הקבועים בהם אינם משולמים במועדם, מועברים להליכי אכיפת גבייה. פקודת המיסים (גביה) ותקנותיה מתירים לעיריות ולמעוצות המקומיות לבצע עיקולים בכדי לגבות את חובותיהם ובין הליכים אלו נכללים, בין היתר: עיקולי רכב, עיקולי מיטלטלין לרבות חשבונות בנק והטלת הגבלה על רישיון הנהיגה.


שיעורי קנסות חנייה-לחץ כאן

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד

bottom of page