top of page

מהי עבירת תנועה פלילית?

עבירות תנועה פליליות - הסבר קצר

לא כל עבירת תנועה תוביל לפתיחת הליכים פליליים אלא רק עבירות חמורות, או כאלו שגרמו לנזק חמור. באילו מקרים כן יפתחו הליכים פליליים בעקבות עבירת תנועה? ומה ההשלכות על הנהגים?

חוקי התעבורה נחקקו על מנת להסדיר את השימוש בכלי הרכב השונים. עבירה על חוקים אלו תסווג כעבירה פלילית וכתוצאה מכך, דיני המשפט הפלילי יחולו עליה. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שעבירות תנועה הנן מאוד נפוצות ולכן לא כל מי שמבצע עבירת תנועה קלה, ימצא את עצמו חשוף לכתב אישום, הרשעה, לפתיחת תיק פלילי ולרישום פלילי שילווה אותו לאורך שנים.

מה ההבדלים?

כל עבירת תנועה תוגדר כעבירת תנועה פלילית, ואף על פי כן, החוק כן מבדיל בין עבירות קלות לחמורות. כתוצאה מכך במקרים קלים לא יחלו הליכים פליליים, קל וחומר יפתח תיק פלילי כנגד האדם שביצע את העבירה. מתי כן יפתחו הליכים פליליים? כאשר הנהג נאשם בביצוע עבירה חמורה.

שיטת הניקוד החדשה - מידע נוסף

עבירות קלות VS עבירות חמורות

עבירה תוגדר כחמורה או קלה ביחס למידת הנזק שנגרםכתוצאה ממנה. כך למשל תאונת פגע וברח, גרימת מוות ברשלנות ועבירות דומות יובילו לפתיחת הליכים פליליים כנגד הנאשם. החוק מדרג עבורנו את עבירות התנועה בהתאם למידת חומרתן ואת הענישה הצפויה בגין ביצוע עבירות קלות וחמורות.

•    עבירות קלות - על פי רוב עבירה קלה תוגדר כעבירת קנס, כלומר העונש בגינה יהיה תשלום כספי כקבוע בחוק עם האפשרות של בחירה במשפט. גובה הקנס תלוי במידת החומרה של העבירה כאשר בין עבירות אלו נמצאות: עבירות חניה, נסיעה ללא חגורת בטיחות, אי ציות לתמרור ועוד.

•    עבירות חמורות - לעומת זאת, עבירת תנועה פלילית חמורה תחייב העמדה לדין. המשפט עשוי להסתיים בעונש כבד החל בקנס כספי גבוה, דרך שלילת רישיון נהיגה ועד מאסר על תנאי ואף מאסר בפועל. לעיתים יהיה זה שילוב של שני סוגי ענישה ויותר. בין העבירות המוגדרות כחמורות: הפקרת פצוע בתאונת דרכים, גרימת מוות ברשלנות, תאונת דרכים עם נפגעים, פגע וברח, נהיגה במהירות בשכרות ועוד. בגין עבירת תנועה פלילית מסיווג זה אפשר לקבל עונש מאסר בפועל.

ההשלכות של פתיחת תיק פלילי

לפתיחת תיק פלילי ישנן השלכות רבות וקשות. בכוחן להגביל את אפשרויות התעסוקה של הנאשם, למנוע ממנו לקבל עבודה בשירות המדינה ואף לפגוע בסיכוי לקבל אשרה למדינות כאלו ואחרות בחו"ל. כתוצאה מההשלכות, לא כל עבירות התנועה יובילו לפתיחת הליכים פליליים. יחד עם זאת עבירות תנועה כן ירשמו ברישום התעבורתי, מה שעשוי להשפיע על הנאשם במציאת עבודה כנהג רכב ציבורי כמו אוטובוס, אמבולנס ועוד. לכן אם הואשמתם או שאתם חשודים בביצוע עבירת תנועה, מוטב כי תפנו לקבלת ייעוץ מעורך דין מקצועי בהקדם האפשרי.

מאחר שמרבית עבירות התנועה אינן כוללות קלון, עבירות התנועה הקלות לא יירשמו במרשם הפלילי אלא רק ברישום התעבורתי. עם זאת, גם רישום תעבורתי עלול למנוע עיסוק במקצועות שונים כגון נהג רכב ציבורי, נהג אמבולנס או מורה לנהיגה.

נתפסת בזמן נהיגה בשכרות? לחץ כאן למידע שימושי
נהיגה בזמן פסילה - מהן ההשלכות? צפה עכשיו

 

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד

bottom of page