top of page

נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה


עבירת נהיגה בזמן פסילה נחשבת לעבירה חמורה ביותר באשר המדובר בזלזול בצו שיפוטי או בצו מנהלי באם הפסילה ניתנה מאת קצין או ע"י רשות הרישוי. נהיגה בזמן פסילה הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה. נהג המורשע בגין עבירה זו צפוי לקנס מאד גבוה, לפסילת רישיון הנהיגה לתקופה ארוכה ואף למאסר בפועל או לכל הפחות יתבקש בית המשפט ע"י התביעה המשטרתית להשית על הנהג עונש של מאסר מותנה. עם זאת, במקרה שהנהג שנתפס בנהיגה בזמן פסילה כבר עבר על עבירה זו בעברו, העונש יהא חמור ולא מן הנמנע שייעצר עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

פקודת התעבורה קובעת כי:

"מי שהודע לו שנפסל מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה, וכל עוד הפסילה בתוקפה הוא נוהג ברישיון שנהיגתו אסורה בלי רישיון נהיגה לפי פקודה זו, או מי שנוהג בניגוד לתנאים שנוספו ברישיון הנהיגה שלו כל עוד הם בתוקפם, או מי שהודע לו כי נפסל מלהחזיק ברישיון רכב וכל עוד הפסילה תקפה הוא משתמש באותו רכב או מרשה להשתמש בו, או מי שנהג או הרשה לאחר לנהוג ברכב בניגוד להודעת איסור שימוש או צו איסור שימוש, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס מאה אלף לירות, או שני העונשים כאחד".

למשטרת ישראל שתי דרכים עיקריות לאכוף את עבירת הנהיגה בזמן פסילה:

המשטרה נוקטת בפעולות אכיפה כנגד הנוהגים בזמן פסילה או שלילה. במסגרת הבדיקות השגרתיות, כאשר שוטר מורה לנהג לעצור לביקורת רישיונות (נהיגה/רכב), העובדה שהוא פסול מלנהוג תיחשף במהירות ובקלות ע"י בדיקה קצרה במסוף המשטרתי או אל מול תחנת המשטרה. בנוסף, אל המשטרה מגיע מידע מודיעיני (לרוב, המידע מסופק על ידי שכנים ומכרים) אל "יחידת הפסולים", על כך שנהג מסוים ממשיך לנהוג בפסילה חרף שלילת רישיונו. יחידה זו עורכת מעקבים, מארבים ומבצעים שונים על מנת לתפוס את הנוהגים בזמן פסילה.

שלילת רישיון נהיגה הינה אחת הסנקציות העיקריות בהן נוקט בית המשפט בגין עבירות תעבורה. כמו כן, טרם ההרשעה לא פעם מוטלת על הנהג פסילה מנהלית. טענה שכיחה המועלת על ידי נהגים שנתפסים נוהגים בפסילה חרף שלילת הרישיון היא כי מדובר בנסיעה חד פעמית בשל מקרה חרום. לא רק שטענה כזו לא תפטור את הנהג מן האישום, אלא שבדבריו הוא למעשה מודה כי ידע שרישיונו נשלל ושהוא נוהג בפסילה. טיעון שני, שהינו משכנע יותר הוא שאין הנהג ידע בפועל וצריך היה לדעת על היותו פסול, מאחר ונשפט בהיעדר ולא קיבל לידיו בדואר רשום את פסק הדין. החוק קובע שמשלוח בדואר רשום משמעו הודעה לנהג, אגב, לעניין פסילה ממשרד הרישוי מספיקה הודעה טלפונית על הפסילה!

בכל מקרה, אישום בגין נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה הינו אישום חמור וההתמודדות עמו מורכבת, אולם, גם במקרה זה קיימת אפשרות לזיכוי או להפחתה בעונש. עורך דין מיומן שעוסק בתחום דיני התעבורה יבחן, בין היתר, את ראיות התביעה, את האופן בו נודע לנהג דבר פסילת הרישיון ועוד.

טבלת פסילת מינימום-לחץ
 

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד תעבורה, על כן, מי שמסתמך על האמור בו, עושה כן על אחריותו בלבד

 

bottom of page