top of page

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים -
מה דעתו של בית המשפט?

 

  • ביקשת להוציא רישיון חדש וסורבת?

  • כיצד ניתן לערער על החלטה של המרב"ד?

  • האם ניתן לערער על הערעור?

    במקרים מסוימים בהחלט כן! בדף זה נשתדל לספק מידע שימושי (משפטי) לגבי הדרכים "לתקוף" החלטות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, באופן חוקי כמובן. עו"ד תעבורה דורון ויגלר מתמחה בייעוץ מסוג זה, במטרה להשיב לך את רישיון הנהיגה במהירות.
     

תפקידו של המרב"ד

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הוא למעשה הרופא המייעץ למשרד הרישוי בו אין אנשי מקצוע בתחום הרפואה. המלצתו של המכון מתקבלת במשרד הרישוי והוא מזמין את הנהג לטעון טענות וגם משמיע לו את החלטתו האם הוא נמצא כשיר לנהיגה או שמא אינו כשיר ולכן נפסל? כמו כן מציינת פקידת הרישוי את תקופת הפסילה.

ערעור על החלטת המרב"ד

נהגים שמרגישים שנפגעו מהחלטת משרד הרישוי, יכולים על פי החוק לתקוף ע"י ערר את ההחלטה של המכון הרפואי. הערר מוגש לוועדת הערר בתוך סדר זמנים של 30 ימים בלבד. לכן זכור! – אסור להתמהמה ברגע שקיבלת את החלטת משרד הרישוי אודות הפסילה. במקרה כזה ההמלצה היא להתייעץ מיידית עם עו"ד המכון הרפואי - כלומר עורך דין תעבורה המתמחה בתחום המכון הרפואי וזאת על מנת לבדוק את ההיבטים השונים ואת סיכויי ההצלחה בערר.

ועדת ערער תל השומר

ועדת הערר יכולה לבטל או לאשר או לשנות את החלטת משרד הרישוי, כמו כן, לדרוש בדיקות נוספות ולעיתים אף להחזיר את הנהג לביצוע בדיקה נוספת או משלימה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

במידה והחלטת ועדת הערר היא שלילית באופן בו ימשיך הנהג להיות פסול לנהיגה ניתן לערער על כך לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה של ועדת הערר.

יוער כי בערעור ידונו אך ורק בטענות משפטיות ולא נוכל לצרף כל חומר נוסף.

כיצד נוהג בית המשפט לטפל בערעורים מסוג זה?

בית המשפט לא חסך את שבטו ובהרבה פסיקות הוא העיר לועדת הערר כאשר לא שקלה שיקולים רלוונטיים, או כאשר טעתה בבסיס הנתונים שנאספו על ידה או כאשר ההחלטה שלהם הייתה לא מידתית. בית המשפט המחוזי גם העיר לא אחת לרופאי המכון הרפואי אשר האצבע שלהם הייתה מאד קלה על ההדק.

דוגמאות לפסיקות

למשל פסק דין בעניין פלונית קבע השופט דרורי מבית המשפט המחוזי בירושלים:

"… פסיכולוגים או פסיכיאטרים מתנהגים במידה רבה של פטרנליזם…. הם אלה אשר מחלקים ציונים לבני אנוש כיצד אלה יתגברו על משברים בחייהם … במקרה שלפנינו, עולה כי רשות הרישוי, המכון לרפואה בדרכים וכן ועדת הערר רואים חירות לעצמם להרחיב את סמכותם ולשלול רישיונות נהיגה באופן רחב יחסית …"

זכור ואל תשכח כי במידה ורישיונך נפסל או שאינך מקבל את דרגת הרישיון המבוקשת על ידך אל תרים ידיים. המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ניתנת לשינוי והיא אינה עובדה מוגמרת!!!

בברכת נהיגה בטוחה וזהירה, עו"ד המכון הרפואי דורון ויגלר.


קיבלת זימון מהמכון הרפואי? מה עושים?
צפה עכשיו בסרטון קצר שיחסוך לך הרבה זמן והרבה טרחה (06:32):

סרטון המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
bottom of page